TRELLER JELAJAH

TRELLER JELAJAH

Undilah PAS

Undilah PAS

Wednesday, November 18, 2009

Soalan yang diajukan oleh Ds Nizar di Parlimen

Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] meminta MENTERI PERTAHANAN menyatakan :-

(a) pengesahan YB Menteri mengadakan perjumpaan dengan Menteri Pertahanan Israel dan bila, di mana, berapa lama dan kenapa; dan

(b) apakah perkara yang dibincangkan dan adakah mendapat restu Kabinet Malaysia untuk pertemuan tersebut.

No comments:

Post a Comment