TRELLER JELAJAH

TRELLER JELAJAH

Undilah PAS

Undilah PAS

Tuesday, November 24, 2009

Yusmadi PKR mencadangkan hasil kutipan judi diasingkan dan tidak dimasukkan dalam Kumpulan Wang Persekutuan yang Disatukan.


Saya menyokong keazaman Datuk Dr Awang Adek Hussin untuk memperjuangkan saranan Ahli Parlimen Balik Pulau, Mohd Yusmadi Mohd Yusoff (PKR) supaya diasingkan hasil kutipan judi yang dah tentu haram dan tidak dimasukkan dalam Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan.

Saya menunggu Dr Awang Adek menunaikan janjinya dan jika beliau memperjuangkannya, saya berdoa agar perjuangannya mencipta kejayaan.

Saya juga berharap agar diperjuangkan supaya perjudian dikurangkan seperti yang disarankan oleh Ahli Parlimen Rasah (DAP), Loke Siew Fook (untuk keterangan lanjut, sila baca petikan hansard Dewan Rakyat 18/11/09 di bawah)

Saya dah kata, kalau PAS dan Umno nak buat perpaduan dalam politik dan pemerintahan, saya tetap menentang. Demi kepentingan Islam dan Melayu juga seluruh rakyat Malaysia, perkara itu tak boleh dibenarkan berlaku. Tetapi, jika benar Dr Awang Adek hendak memperjuangkan apa yang beliau janji hendak perjuangkan itu, semua umat Islam, tidak kira dalam PAS atau Umno, wajib menyokongnya.

Kerajaan-kerajaan negeri di bawah PAS pula, jangan berdalih dengan alasan bahawa di zaman pemerintahan عمر بن الخطاب, beliau telah mengambil cukai ke atas arak, bukan bertujuan mencari dana negara, tetapi untuk membebankan industri itu.

Alasan itu tidak relevan untuk diberikan oleh kerajaan negeri. Bab cukai arak urusan kerajaan pusat di bawah Barisan Nasional (BN). Kerajaan negeri tidak ada kuasa ke atas cukai arak. Tugas kerajaan negeri ialah menghadkan premis arak, judi dan pelbagai premis maksiat lain. Itu bidang kuasa kerajaan negeri. Ada buat ka?
Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Timbalan Menteri, nampaknya tadi hasil itu amat banyak kepada hasil negara yang datangnya dari hasil perjudian. Jadi, kita minta Yang Berhormat Menteri memperjuangkan tetapi bukan memperjuangkan perjudian tetapi memperjuangkan supaya perjudian itu dikurangkan. [Tepuk]

Walaupun hasil itu banyak dan kita juga mengetahui bahawa hasil itu penting kepada negara tetapi apa yang kita minta ialah bukan sahaja special draw itu perlu dibatalkan dan langsung tidak ada, mungkin saya boleh berikan sedikit latar belakang mengenai special draw ini.

Special draw ini bermula pada tahun 1998 ketika kita ada JE operate di Bukit Pelanduk. Special draw itu digunakan untuk mendapat sedikit hasil daripada orang ramai dan hasil itu disalurkan untuk bantuan kebajikan dan kepada mangsa-mangsa JE di Bukit Pelanduk. Akan tetapi sekarang ini 72 kali setahun, 12 kali kepada setiap syarikat, enam syarikat, 72 kali setahun, itu sudah terlalu lebih. Bukan sahaja special draw kita minta dibatalkan, kita juga minta hari pertaruhan yang ada sebanyak tiga kali seminggu ini iaitu hari Rabu, hari Sabtu dan hari Ahad.

Jadi apa yang kita minta ialah dikurangkan sehingga dua kali seminggu iaitu hari Sabtu dan hari Ahad sahaja. Hari Rabu itu hari bekerja, jadi tidak perlulah main 4D, hari Sabtu dan hari Ahad itu hari cuti, jadi kalau main sedikit tidak apalah. Saya minta agar dapat dikurangkan dan saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya perjuangkan dan kurangkan lagi sehingga dua kali seminggu. [Ketawa]

Tuan Mohd. Yusmadi bin Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: Timbalan Menteri, Balik Pulau sedikit. Saya tidak pandai sangat dari segi ekonomi ini, judi pun saya tidak pandai, kita orang Islam tidak bolehlah. [Ketawa] Timbalan Menteri saya hendak tanya sedikit, kerana inilah sahajalah kepakaran yang saya ada. Dari aspek Perlembagaannya, memang setakat hari ini cukai-cukai tersebut yang dibenarkan seperti dikatakan cukai dibenarkan di bawah undangundang, tetapi memandangkan jumlah yang dikatakan tadi besar dan kalau ikut peruntukan Perlembagaan fasal 97, kalau saya boleh kongsi dan Timbalan Menteri boleh bantu kita di sini.

"Segala hasil dan wang yang walau bagaimanapun didapatkan atau diterima oleh Persekutuan tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan ini dan Undang-undang Persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam serta menjadi satu kumpulan wang yang dinamakan Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan," maksudnya kutip macam mana pun perlu disatukan.

Soalan saya dan mohon penjelasan, memandangkan jumlah ini besar, mungkin melibatkan sumber yang haram, judi ini jelas haramnya. Jadi bagaimana dari segi aspek pengurusan itu? Di mana diletakkan?

Kalau ikut perlembagaan ini, kita tidak perlulah kata secular Perlembagaan, kerana itu isu lain. Akan tetapi, kalau ikut tuntutannya mesti disatukan, adakah sehingga hari ini, jumlah yang besar itu, kesemuanya disatukan ke dalam satu dan itu akan menyambung kepada persoalan Yang Berhormat Machang tadi, malah tidak dipastikan pula di dalam kerajaan kita, tiada kod kan?

Persoalannya ialah, adakah ia disatukan di dalam consolidated fund itu, benda yang haram itu kerana sekarang ini negara berbincang mengenai halal dan sebagainya, dan saya rasa itu perlu diperjuangkan. Mohon penjelasanlah. [Ketawa]

Dato' Dr. Awang Adek Hussin: Terima kasih Yang Berhormat, saya akan perjuangkan, tadi saya kata saya akan bawa, ya? Ini hendak suruh perjuangkan?

No comments:

Post a Comment